Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Huvudkontoret i Påarp

NetRail är ledande i branschen med innovativa lösningar för underhåll enligt ECM och ISO och har den unika erfarenheten med egna gods- och personvagnar, egna lok samt att vara vagnhållare för mer än 1000 godsvagnar. Detta ger en kunskap och kundskap att alltid kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen på förebyggande underhåll, avhjälpande reparation eller lösa ett problem uppstår som skall lösas för våra kunder och uppdragsgivare.

NetRail utgör en flexibel organisation med kort och snabb beslutsprocess, hög handlingsberedskap samt förmåga att agera snabbt då det behövs. Ad hoc utmaningar gillar vi och problemlösningar utanför boxen är vår specialitet. Vi är beredda och diskuterar gärna vilket projekt det vara må som på ett eller annat sätt är relaterat till järnväg eller därtill närbesläktad verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan samarbeta eller vara vagnhållare (keeper) för Era godsvagnar.

NetRails historia

NetRail grundades år 1995, som en bifirma till Ressel Consulting AB, för att i en konsultgemenskap kunna utföra gemensamma konsultuppdrag inför den kommande avregleringen av den svenska järnvägen. Försäljningsuppdrag erhölls från SJ Gods, DSB Gods och NSB Gods att sälja tekniskt moderna godsvagnar som inte längre hade trafikuppgifter. För att skapa ett mervärde påbörjades därefter olika egna ombyggnadsprojekt som Hirrs vagnar år 2001, Laags för 45´år 2005 , Maxi Timber och Laags 071 år 2007 för att förädla och anpassa chassin till nya transportuppgifter.

Från år 2005 har verksamheten utvecklats till ett heltäckande service och uthyrningsföretag. Vi skaffade egen anläggning år 2012 i Påarp utanför Helsingborg i en ombyggd och anpassad fastighet med verkstad, uppställningsytor och kontor. Vi har eget reparationsspår vid Rännarbanans kombiterminal och inhägnat spårområde för uppställning i södra Helsingborg, där vi kan utföra ombyggnationer och uppställning.

År 2015 startades serviceverksamheten i Luleå vid kombiterminalen.

I Malmö öppnades nybyggd godsvagnsverkstad den 1 december 2018 helt enligt VPI reglerna.

NetRail hyr ut lok, godsvagnar och personvagnar samt utför servicetjänster enligt ECM och ISO enligt fordonsägarnas underhållsinstruktioner. Fokus för egna vagnar  är intermodala för trailer- och containertransporter. Ett nytt affärsområde är vagnhållare (keeper) för andra vagnägare. I maj 2013 certifierades vi av det Österrikiska organet ERC för alla fyra delarna enligt EU förordningen Nr 445/2011 samt direktiv 2004/49/EC för en femårig tidsperiod kallat ECM.

För närvarande är vi vagnhållare för mer än 1000 godsvagnar samt hyr ut godsvagnar och lok till operatörer i Sverige och på kontinenten.

NetRail AB är ett helägt dotterbolag i Ressel Invest AB koncernen.