Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Förmedling / Projekt

Timmervagnar

Vi kan förmedla Timmervagnar till olika projekt eller behov.

Stålämnesvagnar

Vi kan förmedla Timmervagnar till olika projekt eller behov.

Uaikks wagon

Type Uaikks built by Niesky in DDR for SJ.