NetRail har den unika erfarenheten att vara vagnhållare för mer än 1000 godsvagnar.

Mobil service – vagnunderhåll

Effektivt att reparera vid spåren

Våra välutrustade servicebilar kan hantera alla typer av mobilt underhåll. Med mobilt underhåll slipper man ta vagnen ur tåget och transportera till verkstad, vilket är både kostnads- och tidskrävande.

Med vår kraftiga kranbil kan vi utföra hjulbyten varhelst det finns en lämplig uppställningsplats. Vi utför mobil service i hela Sverige och vid behov även i Danmark och Tyskland.

 • Besiktningar 
 • Hjulbyten 
 • Byte bromsblock, alla typer 
 • Bromsprovning VPI certifierad 
 • Byte fjädrar
 • Byte buffert 
 • Byte handtag 
 • Byte fotsteg 
 • Byte kranar och ventiler 
 • Byte slangar
 • Byte skruvkoppel 
 • Översyn och smörjning 
 • Blåsning is och snö med kompressor 
 • Lyft med hjullastare (Luleå)
 • Svetsarbeten 

Helsingborg

Rännarbanan & Vångagärdet 

Vid kombiterminalen i Helsingborg erbjuder NetRail 200 meter spår för mobilservice enligt FÖ/R och VPI på det så kallade spolspåret nummer 55. Vid Vånggärdet 1000 meter inhägnat spår för uppställning och service. Vid Rännarbanan finns Netrail växellok för att genomföra förflyttningar inom samt till och från vårt spårområde vid Vångagärdet i södra Helsingborg.

Vårt mobila serviceteam kan snabbt rycka ut för lättare reparationer ut efter spåren i Skåne, Småland och Halland.

Luleå

Gammelstadens Kombiterminal

Vid Luleå Kombiterminal i Gammelstaden utför NetRail mobilservice enligt FÖ/R reglerna. Vi har två servicebilar utrustade med elverk, kompressor, bromsprovutrustning och specialverktyg för alla typer av skadeavhjälpande, reparationer eller underhåll. Arbetet utförs av erfarna vagntekniker med mångårig kompetens i godsvagnsservice.

Enklare underhåll och hjulbyten klarar vi på lättrepspår längst in på terminalen, tyngre reparationer görs vid andra spår i Luleå området. Vår ambition är att alltid snabbt få vagnar i trafik och har därför de vanligaste slit- och utbyteskomponenterna lagrade i Gammelstaden.

Verkstadsservice Malmö

Egen verkstad – egna spårområden
– mobil service

Med EU:s järnvägspaket har nya regler och krav trätt i kraft på hur reparationer och underhåll ska utföras. Kraven omfattar bland annat att vagnar ska lyftas med domkrafter inomhus och att det ska finnas inspektionsgrav för service underifrån samt ytor för hjulbyten och bromstester med stationär kompressor m.m. Vår verkstad uppfyller alla krav.

Netrail är som enda företag i Sverige godkänt och certifierat enligt ECM- (alla fyra nivåer) som VPI-reglerna föreskriver för att kunna utföra service på godsvagnar.

Verkstaden med egen bangård ligger invid Malmö godsbangård och kombiterminal.

 • Inspektionsgrav för besiktning
 • Lyft med domkraft
 • Väderskydd
 • Besiktningar/EVIC
 • Hjulbyten med domkrafter
 • Byte bromsblock, alla typer
 • Bromsprovning VPI certifierad
 • Byte fjädrar
 • Byte buffert
 • Byte handtag
 • Byte fotsteg
 • Byte kranar och ventiler
 • Byte slangar
 • Byte skruvkoppel
 • Översyn och smörjning
 • Svetsarbeten – EN 15085-Cl-1

Verkstadsservice Påarp

Verkstadshall för boggieservice

I vår verkstad i Påarp utanför Helsingborg lagras och repareras komponenter till godsvagnar. Vi har lagerutrymme både ute och inomhus, även en uppvärmd verkstadshall för boggieservice.

Vi har utrusning för att hantera hjulaxlar med gaffeltruck, lyftdon och lastbil på ett korrekt sätt. 

Vi utför hjulbyten och lagrar upp hjulaxlar för att ha i beredskap vid olyckor eller då ett tåg nödbromsat med påföljd av ett stor antal hjulplattor. Vi är lager för hjulpoolen.

Reservdelar

Lagerhållning

Vi håller ett lager för snabba utbyte och reparationer. Vårt huvudlager ligger i Påarp.