Certifikat

NetRail har i april med glans klarat av ny och omcertifiering enligt det nya reglerna ISO 9001:2015 och för svets ISO 15085:2015. 2018 Scan Netrail Certificate 15085 2018 Scan NetRail certificate 9001.