Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

info@netrail.se

Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad
– Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

info@netrail.se

Certifikat

NetRail har i april med glans klarat av ny och omcertifiering enligt det nya reglerna ISO 9001:2015 och för svets ISO 15085:2015. 2018 Scan Netrail Certificate 15085 2018 Scan NetRail certificate 9001.