Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Helsingborg. Mobil service som vanligt.

I takt med att vår verksamhet i Malmö workshop växer så flyttas fokus dit mer och mer. Då även den mobila servicen växer och utgår i större grad från Malmö anpassas personalstyrkan därefter.
Den mobila servicen i Helsingborg fortsätter som vanligt, med stöd från Malmö om behov föreligger.