Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

Uaikks wagon

Type Uaikks built by Niesky in DDR for SJ.