Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Uaikks wagon

Type Uaikks built by Niesky in DDR for SJ.