Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Rs-l 590

Type Rs-l 590 built in Sweden for SJ of Chr. Olsson.