Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

Rs-l 590

Type Rs-l 590 built in Sweden for SJ of Chr. Olsson.