Malmö - Helsingborg - Luleå

Mobil service – Egen verkstad – Egna spårområden

+46 (0)42-22 79 00

Rs 171 Talbot design

Type Rs 171 Talbot design license built in Sweden for SJ.