Generationsskifte i Netrail AB

Peter Bjerager tar över vd-stolen på NetRail efter Ulla Ressel den 1 september. Beslutet är, enligt styrelsen, ett led i processen att fokusera på service och underhåll av järnvägsfordon. 

Peter Bjerager kommer att ha ett helhetsansvar för verksamheten i Malmö, Helsingborg och Luleå samt fokusera på frågor relaterat till organisationsutveckling liksom externa kontakter inom branschen. Peter arbetar i dag som verkstadschef för NetRail och har byggt upp den nya godsvagnsverkstaden i Malmö sedan förra året. Han började sin karriär inom järnvägsbranschen hos Nordwaggon och senare som verkstadschef i Helsingborg för SweMaint. Peter är utbildad ekonom och underhållsingenjör och är sedan år 2018 anställd i NetRail. 

”NetRail är en viktig aktör i underhåll av godsvagnar och lok i Skåne och Luleå området och jag ser verkligen fram emot möjligheten att sätta mig in i ledningsfrågor och vara med och utveckla NetRail” säger Peter Bjerager som tillträder sin vd tjänst den 1 september 2019. 

NetRail driver godsvagnsverkstad underhåll i Malmö samt mobilt underhåll i Helsingborg; Malmö och Luleå. Har uppdraget att vara ECM för 16 externa kunder. Äger och hyr ut godsvagnar och lok. Med 17 tillsvidareanställda och en årsomsättning på 34 miljoner kronor. 

NetRail AB ägs till 100% av Ressel Invest AB. 

Med vänliga hälsningar
Jochum Ressel/VD Ressel Invest AB

Mobil 070 571 90 91

PeterBjerager/foto:NetRailAB
Peter Bjerager/foto: NetRailAB