Ändringar i NetRail organisation från den 1 september

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår organisation som leverantör av vagnshållning och godsvagnsservice. Vi skall möta våra kunders krav ännu bättre – med andra ord vad Du/Ni förväntar Er av oss skall alltid överträffas. Därför ändrar vi vår organisation så att det blir tydligt vem som har uppgiften och skall kontaktas från den 1 september.

Från den 1 september kommer Peter Bjerager tillträda som vd och efterträder Ulla Ressel som går i pension. De tre orter som NetRail har verksamhet i får en produktionschef för att leda verksamheten lokalt. I Luleå Mats Wrisen, i Helsingborg Kristofer Johansson och i Malmö Niklas Lagström. För våra ECM kunder fortsätter Kristofer Johansson tillsammans med vår QM (kvalitets manager) Matthias Johnsson säkra know-how och kompetens. Vår QM har även ansvar för certifieringar och kvalitetssäkring. I Påarp finns ekonomifunktionen med Stella Persson och Magdalena Markowska (50%). Köp och försäljning av fordon samt projekt blir som tidigare kvar hos Jochum Ressel. Jan Rehnberg kommer lämna NetRail och per den 30 september gå i pension.

NetRail är medlem i tyska privatvagnsföreningen VPI, innehar ISO 9001, innehar ECM certifikat med alla fyra funktionerna enligt EU förordningen 455/2011 samt svets kompetens enligt EN 15085 CL2 som kommer höjas till nivå CL1 inom kort.

Vi är övertygade om att med en tydligare rollfördelning kunna styra och följa upp underhåll i NetRails verkstad och mobila underhåll vilket ger ännu bättre kundnytta. En mera tydlig hantering av Era vagnar som kan följas upp lättare och till en lägre kostnad.

Vi vill också tacka Er för förtroendet och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet.

Netrail AB
Ulla Ressel / VD